Support
svk safe
Your shopping cart
ดูตะกร้าสินค้าของคุณ
ไม่มีสินค้าในตะกร้าของคุณ

ABOUT US

วันที่: 09-08-2016

บริษัท เอส.วี.เค เซฟ แอนด์ เฟอร์นิเจอร์ จำกัด ก่อต้งตั้งแต่ปี 2530 ได้ดำเนินการจนถึงปัจจุบัน จัดจำหน่ายเฟอร์นิเจอร์สำนักงานเหล็ก - ไม้ ทุกชนิด มีโรงงานผลิตเฟอร์นิเจอร์สำนักงานไม้ รับผลิตตามออร์เดอร์ลูกค้า และ จัดจำหน่ายตู้เซฟนิรภัย ทั้งของไทย และต่างประเทศ

1. โชว์รูม MBK มาบุญครอง ชั้น 5   2. โชว์รูม เจเจมอล จตุจักร  3. โชว์รูม รังสิต บางพูน
4. โชว์รูม บางแค ถ.กาญจนา  5. โชว์รูม ฟิวเจอร์รังสิต ชั้น 2   6. โชว์รูม Zeer รังสิต ชั้น 4
7. โชว์รูม ตัวเมืองปทุมธานี สนง.ใหญ่
 

 

S.V.K Safe and Furniture Co.,Ltd.

85 หมู่ 1 ต.บ้านฉาง อ.เมือง จ.ปทุมธานี 12000


โทร: 02-979-0545 ( Auto 10 lines)

Fax : 02-979-1256

HOTLINE : 092-583-6111

E-Mail: sarawut_svk@hotmail.com

Line ID: @svksafe

  1. 1
  2. 2
  3. 3
  4. 4
  5. 5
  6. 6
  •  
  •  

 

บริษัท เอส.วี.เค เซฟ แอนด์ เฟอร์นิเจอร์ จำกัด
ที่อยู่ 85 หมู่ 1 ต.บ้านฉาง อ.เมือง จ.ปทุมธานี

S.V.K Safe and Furniture Co.,Ltd.


โทร: 02-979-0545 ( Auto 10 lines)

Fax : 02-979-1256

HOTLINE : 092-583-6111

E-Mail: sarawut_svk@hotmail.com

Line ID: @svksafe